Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkołach

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkołach

by kapdes
sztuczna inteligencja w szkole

ChatGPT w branży kosmetycznej: Personalizacja rekomendacji dotyczących urody

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkołach: jak AI zmienia edukację

Sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej popularna w szkołach. Nie tylko sprawia, że nauka jest dostępna dla dzieci z SEND (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami), ale także odciąża nauczycieli. W tym artykule przyjrzymy się wykorzystaniu sztucznej inteligencji w szkołach i pomożemy wyrobić sobie własną opinię na temat możliwych korzyści.

Jak popularna staje się sztuczna inteligencja w edukacji?

Sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej popularna w edukacji, szczególnie w ostatnich miesiącach. Kiedy myślimy o krajowym programie nauczania, możemy również pomyśleć o tym, do czego został zaprojektowany: przygotować dzieci do późniejszego życia. Wszystko, czego uczymy, ma pomóc dzieciom rozwinąć umiejętności potrzebne do poruszania się po otaczającym je świecie, w tym korzystania z technologii.

Unicef twierdzi, że „młodzi ludzie, którym brakuje umiejętności cyfrowych, mieszkają w odległych regionach lub mówią językiem mniejszości, również pozostają w tyle, jeśli chodzi o wykorzystanie możliwości, jakie mogą zapewnić technologie cyfrowe”. Jako wychowawcy, rodzice i opiekunowie zawsze chcemy tego, co najlepsze dla naszych dzieci, więc kwestia nauczania dzieci więcej o technologii wchodzi tutaj w grę, jeśli chcemy, aby miały udaną przyszłość.

W końcu nie jest to plan na odległą przyszłość, sztuczna inteligencja jest tutaj w chwili obecnej i „przedefiniuje sposób, w jaki świat ma bezprecedensowe kształty i formy… nie mówimy o 2040, mówimy o 2025, 2026” – Mo Gawdat (były dyrektor biznesowy Google X).

Sztuczna inteligencja nie polega jednak tylko na angażowaniu dzieci w bardziej technologiczny świat, ponieważ w rzeczywistości zaczyna zmieniać życie nauczycieli i sposób ich pracy. Z pomocą nowych, interaktywnych narzędzi, takich jak Ari AI firmy Twinkl, zmienia życie nauczycieli w zawodzie, który jest znany z tego, że odbija się na zdrowiu psychicznym, dobrym samopoczuciu i powoduje wypalenie z powodu presji związanej z obciążeniem pracą. 

ai-w-szkole

Czy powinniśmy być zaniepokojeni tym, jak sztuczna inteligencja przekształca sektor edukacji?

Krótka odpowiedź brzmi… to skomplikowane. Wiele osób w świecie technologii obawia się, że sztuczna inteligencja posunie się za daleko w swojej zdolności do przewyższania ludzkiej inteligencji. Patrząc bardziej szczegółowo na edukację AI, zawsze istnieje obawa, że bezpieczeństwo w Internecie nie jest traktowane priorytetowo, kreatywność jest odbierana, a strony takie jak ChatGPT są zasadniczo pisaniem zadań dla starszych uczniów. Możesz dowiedzieć się więcej o kwestiach etycznych i problemach związanych ze sztuczną inteligencją na naszych dedykowanych blogach: Rozwiązywanie kwestii etycznych związanych ze sztuczną inteligencją w edukacji oraz Rozwiązania problemów i wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją w szkołach.

To, o czym rzadko się mówi, to korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji w szkołach. Wiele osób twierdzi, że „odpowiednio wykorzystana technologia (w tym generatywna sztuczna inteligencja) może potencjalnie zmniejszyć obciążenie pracą w całym sektorze edukacji i zwolnić czas nauczycieli, pozwalając im skupić się na zapewnieniu doskonałego nauczania”. W zawodzie, w którym rekordowa liczba nauczycieli odchodzi z pracy, potrzebują oni wszelkiego wsparcia, aby ułatwić sobie pracę i pozostać w niej.

Wiemy, że w przypadku każdego narzędzia sztucznej inteligencji, z którego korzysta się w pracy z dziećmi, ochrona jest priorytetem numer jeden. 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkołach

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w szkołach i jak te aspekty mogą mieć pozytywny wpływ dla nauczycieli:

1. Planowanie lekcji

Jeśli sam jesteś nauczycielem, nie musisz nam mówić, ile czasu i wysiłku poświęcasz na planowanie skutecznych lekcji, które spełniają potrzeby Twoich uczniów. Wiemy, że może to być naprawdę czasochłonny i wymagający proces, a jest to coś, co sztuczna inteligencja jest teraz w stanie zaspokoić. Dlaczego nie wykorzystać asystenta Ari do napisania planów lekcji za Ciebie? Zdejmując tę presję ze swoich barków, będziesz mógł poświęcić więcej czasu na nauczanie treści, które kochasz.

2. Adaptacyjne uczenie się

Sztuczna inteligencja otwiera drzwi dla dzieci z niepełnosprawnościami i dodatkowymi potrzebami w zakresie dostępu do treści w klasie. Przykłady obejmują spersonalizowane plany nauczania, technologie do terapii mowy i języka, napisy AI do filmów i inne technologie wspomagające. Czy wiesz, że narzędzie Ari AI w Twinkl może tworzyć plany i spersonalizowane lekcje, sugerować nowe sposoby włączenia pedagogiki nauczania?

3. Pisanie raportów

Nie jest zaskoczeniem, że zadania administracyjne naprawdę zajmują dużo czasu nauczycieli. W związku z niedawną akcją strajkową nauczycieli, nauczyciele obawiają się, że ich obciążenie pracą jest nie do opanowania. Możesz więc zastanawiać się, w jaki sposób sztuczna inteligencja może w tym pomóc. Doskonałym przykładem jest sytuacja, w której nauczyciele mają za zadanie pisać zindywidualizowane raporty dla każdego dziecka w klasie, co często powoduje niepotrzebny stres pod koniec roku szkolnego.

AI może wspierać nauczycieli w tym procesie; dzięki AI Report Writer pisanie raportów jest łatwe i bezproblemowe. Wystarczy wprowadzić imię i nazwisko ucznia, płeć, program nauczania, przedmiot, umiejętności uczenia się, spersonalizowane komentarze i gotowe. W ciągu kilku minut otrzymasz angażujący raport, który jest dostosowany do programu nauczania i zapobiegnie wypaleniu.

4. Zarządzanie zachowaniem

Oprócz tego, że sztuczna inteligencja pomaga nauczycielom w tworzeniu dostosowanych do potrzeb planów wsparcia zachowania, ma ona również możliwość monitorowania i zarządzania zachowaniem uczniów w klasie oraz umieszczania tych statystyk w raportach. Technologie AI mogą również pomóc w przekazywaniu tych statystyk rodzicom i opiekunom – jest to istotny aspekt informowania ludzi w domu o postępach i zachowaniu ich dzieci.

5. Interaktywne treści

Jako nauczyciele wszyscy szukamy treści, które są interaktywne, angażujące i sprawiają, że dzieci są podekscytowane, aby dowiedzieć się więcej. Czy kiedykolwiek myślałeś o rozmowie z postacią historyczną w ramach lekcji? Nowe narzędzia AI, takie jak to, naprawdę ożywiają historię i wykorzystują magię związaną z poznawaniem przeszłości. Jest to zdecydowanie jeden z tych, których próbuje wielu nauczycieli, co można było ostatnio zobaczyć w mediach społecznościowych. 

6. Oceny

Dużą częścią nauczania jest ocenianie dzieci poprzez oceny kształtujące i podsumowujące, a także ocenianie. Jako nauczyciel sam wiesz, jak czasochłonne może to być. Narzędzia AI mogą pomóc zmniejszyć obciążenie pracą, wykorzystując szybkie śledzenie danych w celu wykrycia luk w nauce, a także raportowanie ocen podsumowujących.

Ulepszanie doświadczeń edukacyjnych: Jak technologia AI rewolucjonizuje edukację

Ponieważ technologia rozwija się w szybkim tempie, nie jest zaskoczeniem, że sztuczna inteligencja (AI) trafiła do sektora edukacji. Technologia AI rewolucjonizuje edukację, poprawiając doświadczenia edukacyjne w sposób, który nigdy nie wydawał się możliwy. Dzięki sztucznej inteligencji uczniowie mogą teraz uzyskać dostęp do spersonalizowanych materiałów edukacyjnych i otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne na temat swoich postępów, co pozwala im uczyć się we własnym tempie i na swój własny, unikalny sposób.

Dzięki algorytmom uczenia maszynowego sztuczna inteligencja może analizować ogromne ilości danych na temat mocnych i słabych stron ucznia oraz jego stylu uczenia się, aby tworzyć spersonalizowane plany lekcji i działania. Takie spersonalizowane podejście nie tylko pomaga uczniom zachować zaangażowanie i motywację, ale także zapewnia im wsparcie, którego potrzebują, aby odnieść sukces akademicki.

Oprócz personalizacji, technologia AI oferuje również nowe możliwości współpracy i interakcji w klasie. Narzędzia rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) oparte na sztucznej inteligencji mogą tworzyć wciągające środowiska edukacyjne, w których uczniowie mogą badać złożone koncepcje poprzez praktyczne doświadczenia. Te interaktywne technologie nie tylko sprawiają, że nauka jest bardziej angażująca, ale także pomagają uczniom rozwijać umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, które są niezbędne do odniesienia sukcesu w XXI wieku.

Spersonalizowane nauczanie:

Korzyści i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją w klasie
Jedną z najważniejszych zalet sztucznej inteligencji w klasie jest jej zdolność do zapewniania uczniom spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych. Dzięki technologii AI nauczyciele mogą dostosować instrukcje do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego ucznia. Ten poziom personalizacji pozwala uczniom uczyć się we własnym tempie, zapewniając im pełne zrozumienie pojęć przed przejściem do bardziej zaawansowanych tematów. Dodatkowo, sztuczna inteligencja może dostosować swoje metody nauczania w oparciu o styl uczenia się ucznia, dzięki czemu doświadczenie edukacyjne jest bardziej angażujące i skuteczne.

Jednak wraz z tymi korzyściami pojawiają się pewne wyzwania. Jedną z obaw jest możliwość nadmiernego polegania na sztucznej inteligencji w klasie.

Chociaż sztuczna inteligencja może poprawić doświadczenia edukacyjne, nie powinna całkowicie zastępować ludzkich nauczycieli.

Kluczowe jest znalezienie równowagi między wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia do spersonalizowanego uczenia się a utrzymaniem zasadniczej roli nauczycieli w prowadzeniu i wspieraniu uczniów. Ponadto mogą pojawić się obawy dotyczące równości i dostępu do technologii AI. Nie wszystkie szkoły lub uczniowie mogą mieć równy dostęp do tych zasobów, co może jeszcze bardziej pogłębić dysproporcje edukacyjne.
Pomimo tych wyzwań, potencjalne korzyści płynące ze sztucznej inteligencji w spersonalizowanym uczeniu się są ogromne. Wykorzystując technologię sztucznej inteligencji, nauczyciele mogą tworzyć dostosowane programy nauczania, które uwzględniają mocne i słabe strony każdego ucznia. Takie podejście sprzyja poczuciu upodmiotowienia i motywacji wśród uczniów, którzy widzą, że ich postępy i osiągnięcia są dostrzegane. Co więcej, spersonalizowane uczenie się za pomocą sztucznej inteligencji może pomóc zidentyfikować luki w wiedzy lub obszary, w których potrzebne jest dodatkowe wsparcie, umożliwiając nauczycielom szybką interwencję i zapewnienie ukierunkowanej pomocy.
Niwelowanie różnic: rola AI w edukacji specjalnej i nauczaniu włączającym
Ponieważ nadal badamy wpływ sztucznej inteligencji na edukację, ważne jest, aby uznać jej znaczącą rolę w wypełnianiu luki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i promowaniu integracyjnych środowisk edukacyjnych. Technologia AI może potencjalnie zrewolucjonizować sposób, w jaki podchodzimy do edukacji specjalnej, zapewniając spersonalizowane wsparcie i dostosowanie do unikalnych potrzeb każdego ucznia. Wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji, nauczyciele mogą stworzyć bardziej integracyjną klasę, w której każdy uczeń może się rozwijać.
Jedną z kluczowych zalet sztucznej inteligencji w edukacji specjalnej jest jej zdolność do zapewniania spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych. Dzięki adaptacyjnym algorytmom i uczeniu maszynowemu, systemy AI mogą analizować dane poszczególnych uczniów i identyfikować konkretne obszary mocnych i słabych stron. Pozwala to nauczycielom dostosować instrukcje i interwencje do konkretnych potrzeb każdego ucznia, zapewniając mu wsparcie niezbędne do osiągnięcia sukcesu w nauce. Ponadto technologie wspomagające oparte na sztucznej inteligencji, takie jak oprogramowanie do rozpoznawania mowy lub narzędzia zamiany tekstu na mowę, mogą pomóc uczniom niepełnosprawnym przezwyciężyć bariery w komunikacji lub czytaniu ze zrozumieniem.
Jednakże, podczas gdy sztuczna inteligencja niesie ze sobą wielkie nadzieje dla edukacji specjalnej, istnieją również wyzwania, którym należy sprostać. Jedną z obaw jest możliwość nadmiernego polegania na technologii, co może prowadzić do zmniejszenia interakcji międzyludzkich i spersonalizowanej uwagi ze strony nauczycieli. Ważne jest, aby nauczyciele znaleźli równowagę między korzystaniem z narzędzi sztucznej inteligencji a utrzymywaniem znaczących kontaktów z uczniami. Ponadto przy wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji w placówkach edukacji specjalnej należy dokładnie rozważyć kwestie etyczne związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Ochrona wrażliwych informacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zaufania i ochrony praw uczniów.
Wzrost popularności wirtualnych asystentów: Narzędzia AI do pomocy w odrabianiu prac domowych i nauki
Wraz z postępem technologicznym, wirtualni asystenci wykorzystujący sztuczną inteligencję (AI) stają się coraz bardziej powszechni w klasach i domach. Te narzędzia AI oferują cenne wsparcie dla uczniów, jeśli chodzi o pomoc w odrabianiu prac domowych i wsparcie w nauce. Za pomocą kilku prostych poleceń głosowych lub wpisywanych zapytań, uczniowie mogą uzyskać dostęp do wielu informacji i zasobów, które pomogą im w nauce.
Jedną z kluczowych zalet wirtualnych asystentów jest ich zdolność do zapewnienia spersonalizowanej pomocy dostosowanej do potrzeb każdego ucznia. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązywanie problemów matematycznych, wyjaśnianie złożonych pojęć, czy też oferowanie sugestii dotyczących dalszej lektury, te narzędzia sztucznej inteligencji mogą dostosować się do indywidualnych stylów uczenia się i preferencji. Ten poziom personalizacji zapewnia, że uczniowie otrzymują konkretne wskazówki, których potrzebują, zwiększając ich zrozumienie i pewność siebie.
Co więcej, wirtualni asystenci mogą również służyć jako cenni towarzysze nauki. Mogą tworzyć interaktywne fiszki, przeprowadzać quizy na różne tematy, a nawet przekazywać w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat postępów uczniów. Włączając elementy grywalizacji do procesu uczenia się, te narzędzia sztucznej inteligencji sprawiają, że nauka jest bardziej angażująca i przyjemna dla uczniów. Dodatkowo, wirtualni asystenci mogą pomóc w zarządzaniu czasem, ustawiając przypomnienia o nadchodzących zadaniach lub egzaminach, zapewniając, że uczniowie pozostaną zorganizowani i skutecznie dotrzymają terminów.

Kwestie etyczne: Równoważenie prywatności i bezpieczeństwa danych w edukacji AI

Ponieważ technologia sztucznej inteligencji nadal rewolucjonizuje edukację, kluczowe znaczenie ma uwzględnienie kwestii etycznych związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Chociaż sztuczna inteligencja może znacznie poprawić doświadczenia edukacyjne, budzi również obawy dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Szkoły i instytucje edukacyjne muszą zachować delikatną równowagę między wykorzystaniem sztucznej inteligencji do celów edukacyjnych a ochroną prywatności uczniów.
Jednym z głównych wyzwań związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji w edukacji jest zapewnienie odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi uczniów. Ponieważ systemy sztucznej inteligencji gromadzą ogromne ilości informacji na temat wzorców uczenia się i zachowań uczniów, istnieje potrzeba ścisłych protokołów w celu ochrony tych danych przed nieautoryzowanym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Instytucje edukacyjne muszą priorytetowo traktować środki bezpieczeństwa danych, takie jak szyfrowanie, bezpieczne przechowywanie i regularne audyty, aby zapewnić ochronę wrażliwych informacji.
Ponadto przejrzystość i świadoma zgoda są niezbędne, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji. Uczniowie i ich rodzice powinni być w pełni świadomi tego, w jaki sposób ich dane będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez systemy AI. Należy wprowadzić jasne zasady określające cel gromadzenia danych, kto ma do nich dostęp i jak długo będą one przechowywane. Promując przejrzystość i uzyskując świadomą zgodę, instytucje edukacyjne mogą budować zaufanie wśród uczniów i ich rodzin, jednocześnie korzystając z zalet oferowanych przez technologię AI.
Przygotowanie do przyszłości:

Wpływ AI na gotowość zawodową i rozwój umiejętności

Patrząc w przyszłość, jasne jest, że sztuczna inteligencja będzie odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu gotowości do kariery i rozwoju umiejętności uczniów. Wraz z postępem technologicznym rynek pracy nieustannie ewoluuje, a dla studentów kluczowe znaczenie ma przygotowanie się na zmieniający się krajobraz. Sztuczna inteligencja może zapewnić cenny wgląd w rozwijające się branże i trendy zawodowe, pomagając uczniom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich ścieżek kariery.
Jednym ze sposobów, w jaki sztuczna inteligencja może wpływać na gotowość do kariery, są spersonalizowane doświadczenia edukacyjne. Analizując dane dotyczące indywidualnych wyników i zainteresowań uczniów, algorytmy AI mogą dostosowywać treści edukacyjne do konkretnych potrzeb każdego ucznia. Pomaga to uczniom nie tylko rozwijać umiejętności wymagane w wybranej przez nich karierze, ale także wspiera poczucie samoświadomości i wiary w swoje umiejętności.

Co więcej, sztuczna inteligencja może pomóc w rozwijaniu podstawowych umiejętności, takich jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i kreatywność.

Dzięki interaktywnym symulacjom i doświadczeniom wirtualnej rzeczywistości uczniowie mogą angażować się w rzeczywiste scenariusze, które wymagają od nich krytycznego myślenia i wymyślania innowacyjnych rozwiązań. Te wciągające możliwości uczenia się nie tylko zwiększają ich umiejętności, ale także przygotowują ich na wyzwania, przed którymi mogą stanąć w swojej przyszłej karierze.

Pozostałe artykuły