Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » WHO publikuje nowe wytyczne dotyczące modeli AI w medycynie

WHO publikuje nowe wytyczne dotyczące modeli AI w medycynie

by kapdes
who

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące etyki i zarządzania dużymi modelami multimodalnymi (LMM).

Według WHO wytyczne zawierają ponad 40 zaleceń dla rządów, firm technologicznych i podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, aby zapewnić odpowiednie wykorzystanie dużych multimodalnych modeli sztucznej inteligencji (LMM) w celu promowania i ochrony zdrowia publicznego.

Modele LMM mogą przetwarzać różne typy danych, takie jak tekst, obrazy i wideo, i generować równie zróżnicowane dane wyjściowe.

Dr Jeremy Farrar, główny naukowiec WHO, podkreśla potrzebę przejrzystych informacji i wytycznych dotyczących projektowania, rozwoju i wykorzystania LMM w celu osiągnięcia lepszych wyników zdrowotnych i zmniejszenia istniejących nierówności zdrowotnych.

ebook

Jak Wykorzystać Sztuczną Inteligencję W Życiu Codziennym?

WHO przedstawia korzyści i zagrożenia związane z LMM w medycynie

Nowe wytyczne WHO przedstawiają pięć szerokich zastosowań LMM w służbie zdrowia:

  • Diagnoza i opieka kliniczna, takie jak odpowiadanie na pisemne zapytania pacjentów;
  • Użytkowanie pod kierunkiem pacjenta, takie jak badanie objawów i leczenie;
  • Zadania biurowe i administracyjne, takie jak dokumentowanie i podsumowywanie wizyt pacjentów w elektronicznej dokumentacji medycznej;
  • Edukacja medyczna i pielęgniarska, w tym zapewnianie stażystom symulowanych spotkań z pacjentami, oraz;
  • Badania naukowe i opracowywanie leków, w tym identyfikacja nowych związków.

Istnieje jednak również udokumentowane ryzyko, że LMM mogą dostarczać fałszywych, niedokładnych, stronniczych lub niekompletnych informacji, które mogą zaszkodzić osobom wykorzystującym te informacje do podejmowania decyzji związanych ze zdrowiem.

Na przykład, LMM mogą być szkolone na danych niskiej jakości lub tendencyjnych. Wytyczne opisują również szersze zagrożenia dla systemów opieki zdrowotnej, takie jak dostępność i przystępność cenowa najbardziej wydajnych LMM, tendencyjność automatyzacji i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.

Automatyzacja odnosi się do przeoczenia przez pracowników służby zdrowia błędów, które w przeciwnym razie zostałyby wychwycone, lub niewłaściwego delegowania trudnych decyzji do LMM.

Aby stworzyć bezpieczne i skuteczne LMM, WHO twierdzi, że różne zainteresowane strony, w tym rządy, firmy technologiczne, świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, pacjenci i społeczeństwo obywatelskie, muszą być zaangażowane na wszystkich etapach opracowywania i wdrażania modelu.

Rządy powinny inwestować w struktury non-profit

Nowe wytyczne WHO zawierają zalecenia dla rządów, deweloperów LMM i innych interesariuszy.

Rządy powinny na przykład inwestować w infrastrukturę non-profit lub infrastrukturę publiczną, wykorzystywać przepisy ustawowe i wykonawcze w celu przestrzegania zobowiązań etycznych i standardów praw człowieka, ustanawiać organy regulacyjne i wprowadzać obowiązkowy przegląd po publikacji oraz ocenę wpływu.

Twórcy LMM powinni zapewnić, że LMM są opracowywane nie tylko przez naukowców i inżynierów, ale także angażują potencjalnych użytkowników oraz wszystkich bezpośrednich i pośrednich interesariuszy. Ponadto LMM powinny być opracowywane w celu wykonywania dobrze zdefiniowanych zadań z wymaganą dokładnością i niezawodnością.

Nowe wytyczne opierają się na wytycznych WHO dotyczących etyki i zarządzania sztuczną inteligencją w dziedzinie zdrowia, opublikowanych w czerwcu 2021 r. [źródło tych wytycznych: Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models (who.int)]

Pozostałe artykuły