Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Total Experience: Sztuczna inteligencja i ewolucja cyfrowego doświadczenia

Total Experience: Sztuczna inteligencja i ewolucja cyfrowego doświadczenia

by kapdes
cyfrowego doświadczenia

Sztuczna inteligencja to kolejny krok naprzód w dziedzinie doświadczeń użytkownika (UX).

Sztuczna inteligencja zasadniczo wprowadza szeroki zestaw możliwości, które przyspieszają produktywność, wspomagają wykonywanie zadań przez człowieka i na wiele sposobów poprawiają ludzkie doświadczenia, jakie istnieją obecnie w wielu aspektach naszego życia. Mówiąc najprościej, jest to zupełnie nowa sfera zdolności komputerów do wspomagania ludzi. To dobry czas na rozważania nad ewolucją cyfrowego doświadczenia (coraz częściej określanym w marketingu jako Digital Experience).

Co to oznacza dla tych z nas, którzy są odpowiedzialni za ewolucję cyfrowych doświadczeń? Jak podchodzimy do możliwości AI? Na szczęście mamy już odpowiedni sposób myślenia. Teraz musimy stworzyć przestrzeń do zastosowania tego sposobu myślenia na nowe sposoby, aby w znaczący sposób wykorzystać możliwości technologii.

„Sztuczna inteligencja zasadniczo wprowadza szeroki zestaw możliwości, które przyspieszają produktywność, wspomagają wykonywanie zadań przez ludzi i na wiele sposobów poprawiają ludzkie doświadczenia, jakie istnieją obecnie w wielu podróżach”.

Sztuczna inteligencja i poprawa doświadczeń cyfrowych

Założeniem udanego projektowania doświadczeń (UX) jest znalezienie równowagi między głęboką empatią dla użytkowników i ich celów oraz wykorzystanie tej empatii do stworzenia konkretnego projektu, a osiągalnością projektów w ramach ograniczeń technicznych i innych. Innymi słowy, myśląc o idealnym doświadczeniu, zacznij od głębokiej empatii dla ludzi, którzy będą z niego korzystać, i upewnij się, że idealne doświadczenie jest ukształtowane w to, co jest możliwe. Możemy zastosować ten sposób myślenia do podejścia do możliwości związanych z doświadczeniami z AI.

Wierzymy, że organizacje, które osiągną największe korzyści i sukces z zastosowania AI w swojej działalności, stworzą przestrzeń do eksperymentowania z AI. Przestrzeń ta, czy to fizyczna, czy cyfrowa, czy też obie, dołączy do współpracowników w inicjatywie zrozumienia sztucznej inteligencji i dogłębnego zastosowania jej w swoich kontekstowych doświadczeniach. Proces ten rozpocznie się od głębokiej empatii dla ludzkich doświadczeń interesariuszy – klientów, pracowników, użytkowników ich produktów i usług (którzy nie zawsze są ich klientami), partnerów, dostawców i wielu innych.

Rozumiejąc każdą z tych grup, organizacje mogą przeprowadzić burzę mózgów na różne sposoby, w jakie nowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji mogą pomóc im w wykonywaniu zadań, zastąpić znaczną część tego, co obecnie muszą robić, lub zaoferować nowe i interesujące możliwości w ramach lub obok produktów i usług, które tworzą nowe możliwości biznesowe.

Koncepcje AI

Spodziewamy się, że dzięki tej burzy mózgów zostanie zidentyfikowany zestaw koncepcji. Niektóre z nich będą reprezentować stopniowe ulepszenia doświadczeń, a inne mogą i powinny kwestionować elementy procesów biznesowych i sposób tworzenia wartości.

Wiele koncepcji będzie można połączyć – jedno usprawnienie dla pracowników może zasilić zestaw możliwości, które umożliwią tworzenie nowych produktów lub usług, lub nowe sposoby, w jakie klienci mogą uzyskać dostęp do swoich informacji lub zaangażować się w ich usługi. Odkrycia, pomysły i koncepcje będą miały ogromne znaczenie dla wielu organizacji.

Organizacje te uznają, że istnieje krytyczny zestaw ważnych ograniczeń… ale nie są one ważne w tej chwili. Uwzględnienie implikacji prawnych, zgodności, HR i regulacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że organizacja robi właściwe rzeczy ze sztuczną inteligencją, ale te rozważania najlepiej stosować do świetnych pomysłów i koncepcji, które są już w pełni ukształtowane.

Innymi słowy, czas na zastanowienie się nad powodami do ostrożności jest później… nie teraz. Dopiero gdy organizacje zorientują się, w jaki sposób można najlepiej zastosować sztuczną inteligencję do obsługi interesariuszy, logicznie będzie upewnić się, że aplikacje te są zgodne ze wszystkimi kwestiami niezbędnymi do zarządzania ryzykiem, zgodnością i innymi czynnikami.

Pierwsze kroki ze sztuczną inteligencją
Spodziewamy się, że wiele organizacji będzie potrzebowało pomocy w rozpoczęciu tego procesu. Nie każda organizacja może zebrać zespół, który ma już wiedzę i jest na bieżąco ze sztuczną inteligencją i jest w stanie działać w myśleniu projektowym i nastawieniu na doświadczenie.

Podobnie spodziewamy się, że wiele firm konsultingowych i agencji będzie oferować takie usługi. Naszym zdaniem najbardziej udane przedsięwzięcia będą pochodzić z głębokiego partnerstwa firmy konsultingowej lub agencji i organizacji klienta, w ramach inicjatywy prowadzonej przez kluczowego kierownika klienta, z wyraźnym mandatem do powrotu z zestawem znaczących pomysłów i koncepcji dotyczących tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być stosowana przez interesariuszy doświadczenia – nie tylko klientów lub nie tylko pracowników, ale holistycznie postrzegając potencjalne korzyści AI w całym zestawie.

Kompleksowe doświadczenie

Sztuczna inteligencja to kolejna granica obliczeniowa. Odblokuje możliwości i scenariusze użytkowania, które do tej pory były niezgłębione. Działając z głęboką empatią dla ludzkich doświadczeń, na które wpłynie ta zmiana, organizacje mogą stworzyć dla siebie znaczące możliwości i przewagę na swoich rynkach.

W tym miejscu do gry wkracza Total Experience – chodzi o integrację wszystkich punktów styku w całej organizacji, aby stworzyć płynne i całościowe doświadczenie. Dzięki szybkiemu działaniu w przestrzeni eksperymentów, która jest nieskrępowana typowymi przeszkodami korporacyjnymi, dopóki szeroki zestaw pomysłów i koncepcji nie będzie gotowy do rozważenia, organizacje mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do ulepszenia cyfrowych doświadczeń do poziomu Total Experience, uzyskując w ten sposób przewagę konkurencyjną na swoich rynkach.

Pozostałe artykuły