Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Sekret sztucznej inteligencji – Pisanie efektywnych promptów

Sekret sztucznej inteligencji – Pisanie efektywnych promptów

by kapdes
prompt

Pisanie efektywnych promptów dla ChatGPT-4 – Sekret sztucznej inteligencji

Prompt – co to i na co to komu…

Prompt, zwany również instrukcją lub pytaniem, jest to tekst wprowadzony do modelu języka, takiego jak ChatGPT-4, czy innej aplikacji opartej o sztuczną inteligencję, który służy do inicjowania konwersacji lub zadawania pytania. Jest to pierwszy bodziec, który podajemy do modelu AI, aby wygenerować odpowiedź. W kontekście interakcji z ChatGPT-4, prompt to prośba o informacje, pytanie lub instrukcja, które wpisujesz, aby otrzymać odpowiedź lub wynik od modelu.

Znaczenie promptu wynika z kilku kluczowych powodów:

Prompt: wprowadzenie kontekstu

Prompt daje modelowi AI wyjściowy punkt zrozumienia, o czym ma być dyskusja lub jakiego rodzaju informacji szukasz. To jest szczególnie ważne dla modeli języka, ponieważ kontekst pomaga modelowi lepiej zrozumieć, jakie informacje są najbardziej odpowiednie do wygenerowania.

Precyzja odpowiedzi

Jakość promptu często decyduje o jakości otrzymanej odpowiedzi. Bardziej precyzyjne i szczegółowe prompty zazwyczaj prowadzą do bardziej precyzyjnych i przydatnych odpowiedzi.

Prompt – nawigacja rozmowy

Pomocne promptowanie może prowadzić rozmowę w określonym kierunku. Na przykład, jeśli chcesz, aby ChatGPT-4 pomógł Ci napisać esej na określony temat, dokładne instrukcje w promptach pomogą Ci skierować odpowiedzi modelu w pożądanym kierunku.

Otwarcie możliwości, a prompt

Prompty mogą wykorzystywać potencjał AI do twórczego myślenia, badania scenariuszy hipotetycznych, generowania pomysłów, proponowania rozwiązań problemów i wiele więcej. Dobrze zaprojektowane prompty mogą wydobyć te wartościowe aspekty AI.

Prompt jest istotnym narzędziem komunikacji z modelami języka AI. Dobre rozumienie i umiejętność tworzenia efektywnych promptów mogą zdecydowanie poprawić doświadczenia użytkownika z AI, takie jak ChatGPT-4.

prompt-zapytanie-pyytanie-ai

Pomimo imponującej zdolności do generowania odpowiedzi na zróżnicowane pytania i sugestii, skuteczność ChatGPT-4 często zależy od jakości promptu, czyli instrukcji lub pytania, które wprowadzamy. W tym artykule skupimy się na sposobie tworzenia efektywnych promptów dla ChatGPT-4, podając 10 przykładów dobrych i 10 złych promptów.

Cechy dobrego promptu

 • Precyzja: Twój prompt powinien być jak najbardziej precyzyjny i zrozumiały. Im bardziej szczegółowy jest prompt, tym lepiej ChatGPT-4 jest w stanie zrozumieć, co od niego oczekujesz.

 • Specyfika: Dobry prompt zawiera specyficzne szczegóły, które pomagają modelowi zrozumieć kontekst i cel twojego pytania.

 • Otwartość: ChatGPT-4 jest lepszy w odpowiadaniu na otwarte pytania niż na te, które wymagają jednolitej odpowiedzi. Pytania otwarte zachęcają model do generowania bardziej kompleksowych i pełnych odpowiedzi.

 • Jasność: Jasne i zrozumiałe polecenia są kluczowe. Unikaj używania zbyt skomplikowanego języka, chyba że jest to konieczne dla twojego promptu.

Przykłady dobrych promptów

 • „Opisz różnicę między mitozą a mejozą.”
 • „Jaki jest wpływ globalnego ocieplenia na bieguny?”
 • „Jesteś ekspertem od starożytnego Egiptu. Opowiedz mi o ceremonii pochówku w tamtych czasach.”
 • „Jak mogę poprawić swoje umiejętności pisania kodu w Pythonie?”
 • „Wyobraź sobie, że jesteś średniowiecznym rycerzem. Opowiedz mi o swoim dniu.”
 • „Jakie są główne zalety i wady korzystania z energii odnawialnej?”
 • „Opowiedz mi o historii i ewolucji jazzu.”
 • „Czy możesz mi pomóc stworzyć harmonogram nauki do egzaminu z matematyki?”
 • „Jakie są podstawowe zasady zdrowego odżywiania?”
 • „Podaj kilka przykładów dobrych praktyk UX (User Experience) designu.”

Oto 10 przykładów promptów, które są mało efektywne

ze względu na ich nieprecyzyjność, brak specyfiki lub brak jasności:

 1. „Rzecz.”
 2. „Opowiedz mi coś.”
 3. „Wszystko o świecie.”
 4. „Historia.”
 5. „Czegoś nie rozumiem.”
 6. „Cokolwiek o sporcie.”
 7. „Podaj mi fakt.”
 8. „Python.”
 9. „Napisz o literaturze.”
 10. „Coś o kosmosie.”

Takie prompty są zbyt ogólne lub niejasne, aby model AI mógł zrozumieć, czego dokładnie oczekujesz jako odpowiedzi. Zamiast tego, dobrze jest podać modelowi więcej szczegółów lub konkretnego pytania, które chcesz zadać, co umożliwi generowanie bardziej zrozumiałych i użytecznych odpowiedzi.

Generalnie unikałbym określeń: coś, czegoś o, wszystko o… Może się okazać, że dyskusja będzie… zbyt jałowa.

Podsumowanie

Dobre prompty są precyzyjne, specyficzne, otwarte i jasne. Mają one kluczowe znaczenie dla wprowadzenia kontekstu dla AI, generowania precyzyjnych odpowiedzi, skierowania rozmowy w określonym kierunku i pełnego wykorzystania możliwości AI.

Złe prompty są często zbyt ogólne, niejasne lub nieprecyzyjne, co sprawia, że AI ma trudności z zrozumieniem oczekiwanej odpowiedzi. Przykłady takich promptów to „Rzecz”, „Opowiedz mi coś”, „Wszystko o świecie”, „Historia”, „Czegoś nie rozumiem”, „Cokolwiek o sporcie”, „Podaj mi fakt”, „Python”, „Napisz o literaturze”, „Coś o kosmosie”.

Prawidłowe tworzenie promptów może znacznie poprawić doświadczenia z AI, co pozwala na pełne wykorzystanie ich potencjału w edukacji, biznesie, twórczości literackiej i wielu innych dziedzinach.

Pozostałe artykuły