Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Rodzice, szkoła i sztuczna ineligencja…

Rodzice, szkoła i sztuczna ineligencja…

by kapdes
rodzice-szkola-ai

Połowa rodziców uważa, że szkoła jest gotowa na sztuczną inteligencję, ale tylko 16% wie, na czym ona polega.

Badanie przeprowadzone przez Echelon Insights w imieniu National Parents Union rzuca światło na poglądy rodziców na rolę sztucznej inteligencji w edukacji K-12. Badanie wykazało, że 49% rodziców uważa, że szkoły ich dzieci są przygotowane do korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji, a 53% uważa, że ich szkoły przygotowują uczniów na przyszłość, w której sztuczna inteligencja może mieć wpływ na miejsca pracy i globalną gospodarkę. Badanie wykazało również, że 56% rodziców dostrzega pozytywny wpływ korzystania z programów korepetycji online opartych na sztucznej inteligencji na ich dziecko. Jednak tylko 36% rodziców uważa, że narzędzia AI miałyby pozytywny wpływ na pisanie esejów, a tylko 16% rodziców stwierdziło, że szczegółowo rozumie, jak działa sztuczna inteligencja i jak jest używana. Ankieta została przeprowadzona online w dniach 3-6 października wśród 1515 rodziców uczniów szkół publicznych.

Edukacja – w jaki sposób wykorzystuje sztuczną inteligencję

Narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, wywołały wstrząs w edukacji, a wiele osób postrzegało je jako narzędzie umożliwiające oszukiwanie. Ale co by było, gdybyśmy zamiast zakazywać nowych technologii, poszli w ślady innowacyjnych artystów, którzy przyjęli sztuczną inteligencję?

Sztuczna inteligencja ma potencjał, aby wywrzeć znaczący wpływ na wiele sektorów społeczeństwa w nadchodzących dziesięcioleciach. Niektóre z tych skutków mogą być pozytywne, inne mniej.

Kiedy ChatGPT został wydany, edukacja, zawód, który szczyci się uczciwością i wysokimi standardami etycznymi, została wstrząśnięta perspektywą, że sztuczna inteligencja może pozwolić uczniom na oszukiwanie w nauce. Kwestia ta jest nadal aktualna.

Niektórzy nauczyciele naciskają na nowe praktyki swoich instytucji, w tym argumentując za powrotem egzaminów bezpośrednich. Inni uważali, że sztuczna inteligencja może być modą, czekając, aż zniknie.

Jak uczyć się od arystów?

Jednym ze znanych artystów, który przyjął sztuczną inteligencję, jest malarz David Hockney. W czerwcu 2023 roku Hockney wystawił dzieło wygenerowane przez sztuczną inteligencję na Pyramid Stage podczas festiwalu Glastonbury w 2023 roku. Zatytułowany I lived In Bohemia, Bohemia Is A Tolerant Place utwór, stworzony przez Hockneya przy użyciu sztucznej inteligencji, został przekształcony w jednominutowy film wideo mający na celu szerzenie harmonii poprzez cyganerię.

Chociaż był to jego pierwszy utwór wygenerowany przez sztuczną inteligencję, Hockney nie jest technofobem. Przez wiele lat wykorzystywał w swojej pracy różnorodne technologie analogowe i cyfrowe. Obejmowały one kserokopiarkę Xerox, Quantel Paintbox i stację roboczą do grafiki komputerowej. Rozciągały one sensoryczny i kreatywny potencjał jego oka. Jego ostatnia wciągająca instalacja artystyczna w Londynie: David Hockney: Bigger & Closer, jest świadectwem reputacji artysty jako innowatora.

Artystyczny uścisk

Hockney nie jest sam. Wielu artystów znalazło kreatywne i innowacyjne sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji w swojej pracy. Robbie Barrat to współczesny artysta, który bada przecięcie sztucznej inteligencji i sztuki. Znany jest ze swojej pracy z generatywnymi sieciami przeciwstawnymi (Gans). W tym przypadku dwa systemy uczenia maszynowego konkurują ze sobą, aby uzyskać lepsze wyniki. Gans zostały wykorzystane do stworzenia realistycznych sztucznych twarzy, które stały się tak dobre, że ludzie często nie mogą odróżnić twarzy wygenerowanej przez sztuczną inteligencję od prawdziwej.

W jednym z projektów Barrat szkolił Gana na zbiorze danych klasycznych obrazów aktów. Włączył własne szkice i rysunki cyfrowe do wyszkolonego Gana, generując unikalne i surrealistyczne interpretacje ludzkiej postaci. Skanując lub digitalizując szkice i wprowadzając je do modelu AI, umożliwił systemowi tworzenie nowatorskich kompozycji. Powstałe dzieła sztuki prezentowały połączenie jego stylu artystycznego i wyuczonych wzorców AI z klasycznych obrazów.

Inni artyści zintegrowali sztuczną inteligencję z rzeczywistością rozszerzoną (AR) i wirtualną (VR), aby stworzyć wciągające i interaktywne doświadczenia.

Na przykład Refik Anadol wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania i interpretowania dużych ilości danych, przekształcając je w spektakularne dzieła sztuki. Te generowane przez sztuczną inteligencję wizualizacje włącza do doświadczeń AR i VR, tworząc hipnotyzujące i interaktywne instalacje.

Obalanie mitów na temat sztucznej inteligencji

Oczywiście nie każdy artysta jest tak entuzjastycznie nastawiony do tej technologii. Wielu z nich postrzega generatory obrazu, takie jak DALL-E i Midjourney, jako zagrożenie dla ich źródeł utrzymania, a nie coś, z czego należy się cieszyć. Ale świadomość, że wielcy artyści, tacy jak Hockney i Anadol, wykorzystali sztuczną inteligencję do ulepszenia swojej pracy, powinna nas czegoś nauczyć. Nauczyciele powinni badać, jak najlepiej wykorzystać sztuczną inteligencję w nauczaniu i ocenach.

Niechęć sektora edukacji do przyjęcia AI jest być może zrozumiała. Sztuczna inteligencja jest otoczona mitami i błędnymi przekonaniami. Warto więc obalić niektóre z tych błędów.

Pierwszym z nich jest to, że sztuczna inteligencja utrudnia naukę. Niektórzy nauczyciele obawiają się, że jeśli uczniowie będą polegać na sztucznej inteligencji, ich krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów mogą być zagrożone, wraz z ich zdolnością do samodzielnego uczenia się. Kluczem do pomyślnej integracji sztucznej inteligencji z edukacją jest jednak zrozumienie, że inteligentne narzędzia nie zastępują ludzkiej wiedzy. Zamiast tego są po prostu narzędziami do jej rozszerzania i ulepszania.

Drugim mitem jest to, że sztuczna inteligencja „izoluje” uczniów.

Podczas gdy sztuczna inteligencja może zapewnić spersonalizowane informacje zwrotne i wsparcie, nie może zastąpić interakcji człowieka z nauczycielem oraz związanego z tym społecznego i emocjonalnego uczenia się.

Niektórzy naukowcy obawiają się, że nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji może spowodować, że uczniowie poczują się odłączeni od swoich rówieśników i nauczycieli. W rzeczywistości nauczyciele mogą korzystać z systemów sztucznej inteligencji, aby pomóc uczniom uczyć się wspólnie w grupach, umożliwiając wspólne rozwiązywanie problemów.

Trzecim mitem jest to, że sztuczna inteligencja tłumi kreatywność. Znaczenie kreatywności w szkolnictwie wyższym jest nie do przecenienia, jednak wielu naukowców wyraża obawy, że sztuczna inteligencja tylko ją stłumi. Wbrew niektórym przekonaniom, wprowadzenie sztucznej inteligencji jako technologii może wspierać i zwiększać kreatywność w środowisku edukacyjnym. Na przykład, generatywne narzędzia sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane do promowania rozbieżnego myślenia, kwestionowania stronniczości wiedzy specjalistycznej, pomocy w ocenie pomysłów, wspierania udoskonalania pomysłów i ułatwiania współpracy.

Przygotowanie na przyszłość

Czwartym i ostatnim mitem jest to, że sztuczna inteligencja zachęca uczniów do oszukiwania przy ocenie. Ciągła narracja wokół wykorzystywania sztucznej inteligencji do oszukiwania nie opowiada całej historii. Poprzez skuteczne włączenie sztucznej inteligencji do oceny ucznia, możemy pomóc uczniom stać się AI-literate, dając im umiejętności, których będą potrzebować w życiu.

Powinniśmy projektować autentyczne oceny, które kładą nacisk na zadania wymagające od uczniów zastosowania wiedzy, umiejętności i zrozumienia w rzeczywistych kontekstach.

Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana jako narzędzie współpracy, źródło inspiracji i pomocny przewodnik. Sztuczna inteligencja i edukacja są ze sobą powiązane, a uczniowie będą musieli być w stanie współpracować ze sztuczną inteligencją, aby przygotować się do świata pracy.

Artyści sprawili, że wcześniej niewyobrażalne stało się możliwe. Teraz nauczyciele mogą zrobić to samo, zabierając swoich uczniów na przejażdżkę, umożliwiając im stanie się krytycznymi myślicielami i kreatywnymi „rozwiązywaczami” problemów, którzy są gotowi na przyszłość, w której sztuczna inteligencja jest powszechna.

Pozostałe artykuły