Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Potencjał sztucznej inteligencji, a broń biologiczna

Potencjał sztucznej inteligencji, a broń biologiczna

by kapdes
bron-biologiczna

Potencjał sztucznej inteligencji w naukach przyrodniczych wiąże się z ryzykiem broni biologicznej, ostrzegają międzynarodowi naukowcy

Międzynarodowa grupa naukowców wezwała do odpowiedzialnych praktyk w projektowaniu białek wspomaganych przez sztuczną inteligencję, aby zapobiec rozwojowi broni biologicznej.

Grupa opublikowała list otwarty, w którym podkreśla potencjał sztucznej inteligencji w naukach przyrodniczych, od szybszego reagowania na choroby zakaźne po produkcję energii. Jednocześnie sygnatariusze ostrzegają przed potencjalnymi nadużyciami, w tym toksynami biologicznymi i bronią biologiczną.

Obecnych 131 sygnatariuszy, w tym laureatka Nagrody Nobla Frances Arnold i laureat Nagrody Turinga Yann LeCun, wzywa do proaktywnego zarządzania ryzykiem, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego użycia.

Grupa zobowiązuje się do prowadzenia badań wyłącznie dla dobra społeczeństwa i unikania niebezpiecznych praktyk. Podobnie, usługi syntezy DNA powinny być zamawiane wyłącznie od dostawców, którzy przeprowadzają znormalizowane testy bezpieczeństwa biologicznego. Częścią zobowiązania jest również ciągła ocena oprogramowania AI i identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa.

ebook

Jak Wykorzystać Sztuczną Inteligencję W Życiu Codziennym?

Pomimo tych obaw, naukowcy twierdzą, że prawdziwe zagrożenie nie leży w samej sztucznej inteligencji, ale w sprzęcie wykorzystywanym do produkcji nowego materiału genetycznego potrzebnego do opracowania broni biologicznej.

W liście wezwano do wprowadzenia środków bezpieczeństwa dla zakładów produkujących DNA, aby zapobiec ich wykorzystaniu ze szkodliwymi materiałami, a także do testowania bezpieczeństwa i niezawodności nowych modeli sztucznej inteligencji przed ich wydaniem.

„Ponieważ żadne obliczeniowo zaprojektowane białko nie może spowodować szkód w świecie rzeczywistym, chyba że zostanie fizycznie wyprodukowane, produkcja syntetycznego DNA stanowi kluczowy punkt kontrolny bezpieczeństwa biologicznego w dziedzinie obliczeniowego projektowania białek” – piszą naukowcy.

Sygnatariusze podkreślają znaczenie otwartości i wolności naukowej, ale także uznają potrzebę ograniczenia dostępu do systemów sztucznej inteligencji, jeśli stwarzają one nierozwiązane zagrożenia. Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy popierają jednak otwarty dostęp do technologii sztucznej inteligencji, aby społeczność naukowa mogła je badać i przyczyniać się do ich rozwoju.

Grupa zobowiązała się również do regularnego przeglądu zasad i zobowiązań oraz opracowywania nowych. Jak piszą, technologie te powinny przynosić szerokie korzyści dzięki międzynarodowej współpracy i integracyjnym podejściom badawczym.

Źródło: responsiblebiodesign.ai

Pozostałe artykuły