Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Model Q* od OpenAI co to jest, albo czym będzie?

Model Q* od OpenAI co to jest, albo czym będzie?

by kapdes
Q-openai

Czym jest Q*?

Q* to model sztucznej inteligencji, który łączy uczenie Q z wyszukiwaniem A*. Wyróżnia się on wyjątkową zdolnością do autonomicznego rozwiązywania elementarnych problemów matematycznych, wykraczając poza granice początkowych danych treningowych. Zdolność ta jest cechą charakterystyczną zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji, zmierzających w kierunku szerszego i bardziej ambitnego celu AGI (Artificial General Intelligence), w którym sztuczna inteligencja może wykonywać szeroki zakres zadań intelektualnych, podobnie jak ludzki mózg.

Pojawienie się Q* wzbudziło zarówno podziw, jak i niepokój.

Raporty sugerują wewnętrzne oburzenie w OpenAI z powodu potencjalnego zagrożenia dla ludzkości ze strony tak zaawansowanej sztucznej inteligencji. Naukowcy wyrazili obawy dotyczące środków bezpieczeństwa stosowanych przy komercjalizacji Q*. Obawy te, w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami rozumowania, doprowadziły do intensywnej kontroli i debaty w OpenAI i poza nią.

Q* stanowi kamień milowy w rozwoju sztucznej inteligencji

Ale niesie za sobą również potencjalne zagrożenia. Jej zaawansowane zdolności rozumowania i podejmowania decyzji mogą prowadzić do nieprzewidywalnych zachowań lub wyników. Ponadto nie można pominąć możliwości niewłaściwego użycia lub niezamierzonych konsekwencji. Taka sztuczna inteligencja w niewłaściwych rękach może być szkodliwa dla ludzkości.

Q* podkreśla potrzebę starannego rozważenia i solidnych ram etycznych i bezpieczeństwa w rozwoju AI. W miarę jak zbliżamy się do AGI, równowaga między postępem technologicznym a odpowiedzialnymi innowacjami staje się kluczowa. Q* od OpenAI to nie tylko skok technologiczny, ale także przypomnienie o odpowiedzialności, jaka wiąże się z taką mocą.

Q* od OpenAI to coś więcej niż tylko kolejny postęp w technologii AI.

To kluczowy rozwój, który może kształtować przyszłość sztucznej inteligencji, zachęcając społeczność do rozważnego podążania ścieżką w kierunku AGI. Przyjmując te nowe możliwości, konieczne jest zapewnienie, że rozwój sztucznej inteligencji jest zgodny ze standardami etycznymi i bezpieczeństwem ludzi, zapewniając przyszłość, w której sztuczna inteligencja przyniesie korzyści całej ludzkości.

Dlaczego Q* jest niezbędny

Obecne technologie sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT OpenAI, są w stanie rozpoznawać wzorce, wyciągać wnioski i generować odpowiedzi na podstawie wcześniej widzianych wzorców. Brakuje im jednak wielu umiejętności, które uważamy za kluczowe dla ludzkiej inteligencji, takich jak mniej lub bardziej rozsądne rozumowanie. Na przykład niedawny eksperyment wykazał, że modele językowe nie mogą uogólnić prostej formuły „A jest B” na „B jest A”.

Q* może podobno rozwiązywać niektóre problemy matematyczne. Obecne duże modele językowe są dość słabe w matematyce, więc OpenAI korzysta z zewnętrznych wtyczek, takich jak Advanced Data Analytics, aby rozszerzyć możliwości matematyczne ChatGPT. Bardziej istotny dla tej historii jest jednak artykuł, który firma opublikowała kilka miesięcy temu. W nim zespół z firmy zdołał znacznie poprawić możliwości matematyczne modeli językowych poprzez coś, co nazywa się „nadzorem procesu”.

Nadzór nad procesem jest formą uczenia się ze wzmocnieniem, w której model otrzymuje informacje zwrotne od człowieka na każdym etapie rozumowania, prowadząc go do poprawnej odpowiedzi. Jest to przeciwieństwo „nadzoru wyniku”, który jest stosowany w RLHF w ChatGPT.