Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Microsoft bierze pod swoje skrzydła kolejny startup AI

Microsoft bierze pod swoje skrzydła kolejny startup AI

by kapdes
mistral

Microsoft ogłasza partnerstwo z francuskim startupem Mistral AI.

Zapewni to Microsoftowi jeszcze lepszą pozycję wyjściową dla AI w Europie.

Obie firmy dążą do wypełnienia luki między podstawowymi badaniami nad sztuczną inteligencją a praktycznymi rozwiązaniami. Wieloletnie partnerstwo daje Mistral AI dostęp do infrastruktury AI Microsoft Azure.

Ma to na celu przyspieszenie rozwoju i wdrażania dużych modeli językowych nowej generacji (LLM) firmy Mistral i otwarcie nowych możliwości biznesowych dla Mistral AI. Będzie również wspierać ekspansję Mistral na globalne rynki i badania.

Współpraca między Microsoft i Mistral AI koncentruje się na trzech kluczowych obszarach

ebook

Jak Wykorzystać Sztuczną Inteligencję W Życiu Codziennym?

  • Infrastruktura superkomputerowa: Microsoft będzie wspierać Mistral AI za pomocą infrastruktury superkomputerowej Azure AI dla szkoleń AI i obciążeń wnioskowania.
  • Skalowanie na rynek: Microsoft i Mistral AI udostępnią klientom modele premium Mistral AI za pośrednictwem usługi Models as a Service (MaaS) w Azure AI Studio i Azure Machine Learning Model Catalog.
  • Badania i rozwój AI: Microsoft i Mistral AI zbadają współpracę w celu opracowania dedykowanych modeli dla wybranych klientów, w tym obciążeń europejskiego sektora publicznego.

Nowy flagowy model Mistral AI, Mistral Large, będzie początkowo dostępny tylko na platformie Azure AI i Mistral AI.

Obie firmy nie ujawniają szczegółów finansowych. Mistral AI niedawno zebrał 450 milionów euro przy wycenie prawie dwóch miliardów dolarów, prowadzonej przez inwestora technologicznego Andreessena Horowitza.

Jednak nadal istnieje nierównowaga w finansowaniu w porównaniu z USA. OpenAI otrzymało ponad dziesięć miliardów dolarów od samego Microsoftu, podczas gdy Anthropic otrzymał do sześciu miliardów dolarów od Google i Amazon.

Dla Microsoftu inwestycja ta jest okazją do mocniejszego zakorzenienia się w europejskim krajobrazie sztucznej inteligencji. Jako jedyny dostawca modeli OpenAI na serwerach UE w chmurze Azure, Microsoft jest już liderem w europejskim wyścigu AI.

Sztuczna inteligencja jest jednak nadal krytycznie postrzegana w wielu sektorach w UE, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę danych. Europejski model AI na serwerach w Europie może być lekarstwem.

Pomimo krótkiego istnienia od kwietnia 2023 r., Mistral wywarł już znaczący wpływ na europejski krajobraz sztucznej inteligencji i ma szansę zdominować europejski rynek generatywnej sztucznej inteligencji. Mistral osiągnął to przede wszystkim dzięki wydaniu wydajnych modeli open source Mistral 7B i Mixtral.

Źródło: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-and-mistral-ai-announce-new-partnership-to-accelerate-ai-innovation-and-introduce-mistral-large-first-on-azure/

Pozostałe artykuły