Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Jak korzystać z DALL·E 3?

Jak korzystać z DALL·E 3?

by kapdes
chatgpt-plus-4-dalle-3

OpenAI w końcu udostępnia DALL-E 3 użytkownikom ChatGPT Plus na całym świecie.

Nowy model zamiany tekstu na obraz firmy OpenAI może zrozumieć niuanse tekstowe i abstrakcyjne koncepcje, umożliwiając przetłumaczenie ich na dokładne obrazy. W zeszłym miesiącu firma ogłosiła model DALL-E 3 nowej generacji, który będzie rywalizował z najlepszymi generatorami obrazów AI. W końcu uzyskaliśmy do niego dostęp.

Nie zwlekając więc, przejdźmy dalej i dowiedzmy się, jak używać Dall-E 3 w ChatGPT do generowania obrazów AI.

Dall-E 3 – co to?

Dall-e3 to model komputerowy oparty na technologii sztucznej inteligencji, który umożliwia tworzenie obrazów na podstawie opisów tekstowych. Poniżej znajduje się przewodnik, jak korzystać z Dall-e3:

  1. Opis obrazu: Zacznij od dostarczenia dokładnego i szczegółowego opisu tego, co chciałbyś zobaczyć na obrazie. Opis powinien być konkretny, aby model mógł dokładnie zrozumieć Twoje oczekiwania.

  2. Wybór rozmiaru: Możesz wybrać jeden z trzech dostępnych rozmiarów obrazu: kwadratowy (1024×1024), poziomy (1792×1024) lub pionowy (1024×1792). Jeśli nie wskażesz preferowanego rozmiaru, domyślnie zostanie wybrany format kwadratowy.

  3. Ilość obrazów: Domyślnie, na podstawie Twojego opisu, zostaną wygenerowane cztery różne obrazy. Jeśli chcesz inna ilość, poinformuj o tym, ale pamiętaj, że maksymalna ilość obrazów to cztery.

  4. Zakaz tworzenia obrazów pewnych osób i stylów: Dall-e3 nie tworzy obrazów polityków, znanych osób czy w stylach artystów, którzy tworzyli w ciągu ostatnich 100 lat (np. Picasso). Zamiast tego model może próbować naśladować ogólny styl artystyczny bez bezpośredniego odniesienia do konkretnego artysty.

  5. Dywersyfikacja postaci: Jeśli Twój opis zawiera ludzi, model będzie dążył do przedstawienia ich w różnorodny sposób pod względem płci i pochodzenia etnicznego, aby obrazy były różnorodne i reprezentatywne.

  6. Korekta i modyfikacja: Jeśli wygenerowane obrazy nie spełniają Twoich oczekiwań, możesz dostarczyć dodatkowe wskazówki lub poprawki, a model spróbuje ponownie.

Użyj Dall-E 3 z GPT-4 w ChatGPT

1. Otwórz ChatGPT i zaloguj się na swoje konto OpenAI. Musisz być subskrybentem ChatGPT Plus (koszt 20 USD miesięcznie).

2. Następnie przejdź do modelu „GPT-4” i wybierz „DALL-E 3” z rozwijanego menu.

dalle3-ai

3. Gdy to zrobisz, wprowadź prompt w ChatGPT, aby wygenerować obrazy AI przy użyciu modelu DALL-E 3.

4. Automatycznie zostaną utworzone szczegółowe prompty przy użyciu GPT-4 i wygenerują się 4 obrazy. Korzystanie z tego jest naprawdę proste.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach DALL-E3 zgłasza błąd naruszenia polityki treści i odmawia generowania obrazów, zwłaszcza jeśli próbujesz tworzyć obrazy oparte na prawach autorskich lub przemocy.

Rozmiar obrazu generowanego przez DALL-E 3

Obecnie wspierane rozmiary obrazów to 1792×1024, 1024×1024 lub 1024×1792 pikseli.

Pozostałe artykuły