Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Jak dojdziemy do nadludzkiej sztucznej inteligencji

Jak dojdziemy do nadludzkiej sztucznej inteligencji

by kapdes
nadludzka

Nadludzka sztuczna inteligencja

Główny naukowiec Meta AI, Yann LeCun, przedstawia krok po kroku podejście do osiągnięcia ogólnej sztucznej inteligencji. Według LeCuna rozwój nadludzkiej sztucznej inteligencji nie będzie nagłym wydarzeniem, ale stopniowym procesem składającym się z kilku faz.

Faza 1: Uczenie się, jak działa świat

LeCun uważa, że pierwszym krokiem w kierunku AGI będzie stworzenie systemów, które mogą nauczyć się, jak działa świat, podobnie jak małe zwierzęta. Systemy te powinny być w stanie obserwować i uczyć się na podstawie swojego środowiska, co położy podwaliny pod bardziej zaawansowane możliwości AI.

LeCun pracuje nad nową architekturą sztucznej inteligencji podobną do mózgu, która ma na celu przezwyciężenie ograniczeń obecnych systemów, takich jak halucynacje i słabości logiczne, poprzez mocniejsze zakorzenienie ich w prawdziwym świecie.

Uważa to za niezbędny krok w ewolucji sztucznej inteligencji. Dzisiejsze modele językowe, takie jak GPT-4 lub Gemini i ich skupienie na danych tekstowych nie są wystarczające, powiedział LeCun w przeszłości. Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman niedawno powtórzył ten sentyment.

Faza 2: Systemy oparte na celach z barierkami ochronnymi

Według LeCun, kolejnym etapem rozwoju sztucznej inteligencji będą maszyny, które kierują się celami i działają w ramach określonych barier ochronnych. Te bariery ochronne zapewnią, że systemy AI pozostaną bezpieczne i kontrolowane podczas realizacji swoich celów.

Faza 3: Planowanie i rozumowanie

W miarę jak systemy AI dojrzewają, rozwijają zdolność planowania i rozumowania, aby osiągnąć swoje cele i przestrzegać zdefiniowanych barier. Umożliwia to systemom AI podejmowanie bardziej świadomych decyzji i podejmowanie odpowiednich działań w oparciu o ich zrozumienie świata.

Faza 4: Planowanie hierarchiczne

LeCun przewiduje, że przyszłe systemy AI będą w stanie planować hierarchicznie, co jeszcze bardziej poprawi ich możliwości podejmowania decyzji. Powinno to umożliwić systemom AI bardziej efektywne radzenie sobie ze złożonymi zadaniami i problemami.

Faza 5: Zwiększenie inteligencji maszyn

Początkowo systemy AI będą miały inteligencję porównywalną do myszy lub szczura. Jednak w miarę rozwoju sztucznej inteligencji, systemy te będą skalowane do poziomu inteligencji odpowiadającego psu lub wronie. Podczas tego procesu barierki ochronne zostaną dostosowane, aby zapewnić, że systemy AI pozostaną kontrolowane i bezpieczne.

Faza 6: Dalsze szkolenie i dostrajanie

Gdy systemy AI osiągną pewien poziom inteligencji, są one szkolone w różnych środowiskach i zadaniach. To czyni je bardziej wszechstronnymi i zdolnymi do radzenia sobie z różnymi wyzwaniami. Po tym szkoleniu są one dostrajane, aby doskonalić się w określonych zadaniach.

Etap 7: Nadludzka sztuczna inteligencja jest tutaj

LeCun uważa, że pewnego dnia zdamy sobie sprawę, że opracowane przez nas systemy sztucznej inteligencji są inteligentniejsze od ludzi w prawie wszystkich obszarach.

Nie oznacza to, że systemy te będą miały uczucia lub świadomość. Ale będą w stanie wykonywać swoje zadania lepiej niż ludzie. LeCun niedawno oszacował, że „oczywiście” nie nastąpi to w ciągu najbliższych pięciu lat.

Te zaawansowane systemy sztucznej inteligencji muszą pozostać pod kontrolą człowieka, nawet jeśli intelektualnie przewyższają ludzi, mówi LeCun.

Niedawno przedstawił również wiarygodny argument, dlaczego może się to udać: Sztuczna inteligencja nie ma naturalnego dążenia do dominacji, tak jak ludzie.

Bez tego dążenia do dominacji, AI mogłaby chętnie służyć klasie, która jest od niej intelektualnie gorsza. Według LeCuna inteligencja i popęd dominacji nie mają ze sobą nic wspólnego.

Pozostałe artykuły