Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Google inwestuje 25 mln euro w Europie

Google inwestuje 25 mln euro w Europie

by kapdes
google-w-europie

Google inwestuje 25 milionów euro w rozbudowę swojej sieci AI w Europie

Firma Google uruchomiła inicjatywę AI Opportunity Initiative dla Europy, przeznaczając 25 milionów euro na poprawę umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji wśród europejskiej siły roboczej.

Początkowo znaczna kwota 10 milionów euro z tego finansowania zostanie przeznaczona na szkolenia umiejętności dla pracowników z grup marginalizowanych, we współpracy z Center for Public Impact. Google szczególnie poszukuje aplikacji od przedsiębiorstw społecznych, organizacji non-profit i ogólnie „wrażliwych społeczności”.

ebook

Jak Wykorzystać Sztuczną Inteligencję W Życiu Codziennym?

Kto może aplikować?

  • Szeroki zakres organizacji non-profit i / lub organizacji interesu publicznego lub przedsiębiorstw społecznych, takich jak, ale nie wyłącznie, związki zawodowe i organy handlowe, gminy, organizacje non-profit i stowarzyszenia zawodowe;
  • Organizacje zarejestrowane w dowolnym z 27 krajów członkowskich UE;
  • Organizacje posiadające misję wspierania pracowników w ramach swojej podstawowej działalności oraz udokumentowane doświadczenie w docieraniu i prowadzeniu programów dla pracowników ze społeczności o niedostatecznym dostępie, którzy wymagają dodatkowego wsparcia;
  • Potrafi wykazać się ugruntowanymi, zaufanymi relacjami z grupami o niedostatecznym dostępie do usług, w tym zrozumieniem ich potrzeb i sposobów usuwania wszelkich napotykanych barier;

Podmioty nastawione na zysk bez celu społecznego nie kwalifikują się do tego funduszu.

„Google for Start-ups Growth Academies

Gigant technologiczny będzie również sponsorował „Google for Start-ups Growth Academies” w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Programy te będą mentorem obiecujących start-upów wykorzystujących sztuczną inteligencję do rozwiązań w takich obszarach, jak opieka zdrowotna, edukacja i cyberbezpieczeństwo. W ramach programu, Growth Academy: AI for Health przyjmuje obecnie zgłoszenia.

Ponadto Google dodaje kolejne języki do swoich podstawowych kursów AI, zwiększając całkowitą liczbę dostępnych języków do 18. Rozszerza również swoje certyfikaty kariery Google, które zapewniają uczniom głębszy wgląd w sztuczną inteligencję i doświadczenie w jej stosowaniu w świecie rzeczywistym.

Chociaż inicjatywa Google może wydawać się mieć dobry cel, została ona strategicznie zaprojektowana w celu stworzenia możliwości biznesowych. Kursy szkoleniowe zaprezentują platformy i narzędzia sztucznej inteligencji Google. Tymczasem akademie startupów otwierają drzwi dla przyszłych inwestycji Google w rozwijającą się europejską scenę AI.

Nie oznacza to, że inicjatywa ta nie może być pomocna dla pracowników i przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać o motywacjach Google, a także szukać innych źródeł wiedzy i sieci kontaktów.

Pozostałe artykuły