Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Czy zabraknie miejsca dla sztucznej inteligencji?

Czy zabraknie miejsca dla sztucznej inteligencji?

by kapdes
miejsca

Niedobór centrów danych zagraża przyszłości sztucznej inteligencji?

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na sztuczną inteligencję, niedobór mocy i przestrzeni w centrach danych może stać się głównym wąskim gardłem.

W wyścigu o rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI), jedna krytyczna kwestia wydaje się być pomijana: niedobór mocy i przestrzeni w centrach danych (Data Center) potrzebnych do trenowania i uruchamiania aplikacji AI.

Podczas gdy wiele uwagi poświęcono własności intelektualnej i kwestiom regulacyjnym, zdolność do zaspokojenia rosnącego popytu na sztuczną inteligencję zależy od rozwiązania niedoboru centrów danych. 

Znaczenie centrów danych dla sztucznej inteligencji

Centra danych są niedocenianymi bohaterami naszego cyfrowego świata, przetwarzając niezliczone interakcje, jakie mamy z technologią na co dzień. Od przewijania mediów społecznościowych po zakupy online, centra danych są kręgosłupem naszej infrastruktury IT.

Jednak wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na sztuczną inteligencję, pojemność centrów danych ma trudności z nadążeniem. Niedawny raport ujawnił, że wskaźnik pustostanów na 10 największych rynkach Ameryki Północnej wynosi zaledwie 2,88%, co wskazuje, że popyt znacznie przewyższa podaż.

4 wyzwania związane z niedoborem centrów danych:

  1. Koszt: Budowa centrów danych jest kosztownym przedsięwzięciem, a średniej wielkości obiekt kosztuje blisko pół miliarda dolarów. Prognozowany popyt na sztuczną inteligencję w nadchodzących latach będzie wymagał dziesiątek miliardów dolarów kapitału, co utrudni pozyskanie funduszy i dotrzymanie kroku popytowi.
  2. Czas: Budowa centrum danych zajmuje od 24 do 36 miesięcy, a wyzwania związane z łańcuchem dostaw wydłużyły czas realizacji zamówień na niezbędne komponenty. Branża ma trudności z zaspokojeniem obecnego popytu, nie mówiąc już o wykładniczym wzroście napędzanym przez sztuczną inteligencję.
  3. Przestrzeń: Dostępna przestrzeń w centrach danych staje się coraz mniejsza, a obecni klienci korzystają z prawa pierwokupu dodatkowej pojemności. Rozwój hiperskalowych wdrożeń chmury i technologii dla przedsiębiorstw dodatkowo obciąża podaż. Dostawcy centrów danych muszą projektować nowe obiekty, aby pomieścić szereg obciążeń, aby sprostać wymaganiom rynku.
  4. Zasilanie: Ograniczenia mocy stanowią poważne wyzwanie, a obciążenia związane ze sztuczną inteligencją wymagają nawet pięciokrotnie większej mocy niż tradycyjne obciążenia. Główne rynki centrów danych ogłosiły już ograniczenia w dostarczaniu obiecanej mocy, a przejście na energię odnawialną dodatkowo obciąża sieci energetyczne.

Konsekwencje niedoboru centrów danych:

Jeśli niedobór centrów danych będzie się utrzymywał, może to mieć daleko idące konsekwencje. Szybkość, z jaką twórcy aplikacji AI mogą wdrażać klastry oparte na procesorach graficznych w celu trenowania dużych modeli językowych, może być utrudniona. Pojemność centrów danych może mieć trudności z zaspokojeniem zapotrzebowania dostawców usług w chmurze i przedsiębiorstw, wpływając na usługi, na których polegamy na co dzień.

Ponadto niedobór ten może mieć wpływ na firmy takie jak Nvidia, których wycena opiera się na przewidywanym popycie na ich procesory graficzne. Bez wystarczającej pojemności centrów danych może nie być gdzie umieścić tych kluczowych komponentów.

Niedobór mocy i przestrzeni w centrach danych stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości sztucznej inteligencji. Rozwiązanie tego wąskiego gardła ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnącego popytu na sztuczną inteligencję i umożliwienia wdrażania zaawansowanych aplikacji.

Dostawcy centrów danych muszą znaleźć innowacyjne rozwiązania, aby sprostać wyzwaniom związanym z kosztami, czasem, przestrzenią i zasilaniem. Nierozwiązanie tej kwestii może mieć poważne konsekwencje dla rozwoju i przyjęcia sztucznej inteligencji, utrudniając postęp i ograniczając potencjał tej transformacyjnej technologii.

Pozostałe artykuły