Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Czy sztuczna inteligencja zyskuje świadomość?

Czy sztuczna inteligencja zyskuje świadomość?

by kapdes
swiadomosc-ai-sztuczna-inteligencja

Naukowcy identyfikują potencjalne wskaźniki świadomości w systemach AI

Nowy raport bada świadomość w sztucznej inteligencji, wykorzystując naukowe teorie świadomości do opracowania właściwości wskaźników, które mogą wskazywać, czy system sztucznej inteligencji może być świadomy.

Sztuczna inteligencja poczyniła w ostatnich latach wiele postępów, a w niektórych przypadkach – słusznie lub nie – pojawiły się pytania o to, czy może stać się świadoma. Niedawnym słynnym przykładem był pracownik Google Blake Lemoine i jego rozmowa o czującym LaMDA. Jednym z oczywistych problemów z przypisaniem mu świadomości było to, że opierał się on wyłącznie na zachowaniu modelu.

Teraz interdyscyplinarny zespół naukowców opublikował nowy raport rozwijający „rygorystyczne i empirycznie ugruntowane podejście do świadomości AI”. W odniesieniu do przypadków takich jak Lemoines, zespół argumentuje: „Naszym zdaniem, choć może tak nie być w innych przypadkach, podejście oparte na teorii jest niezbędne dla AI. Podejście oparte na teorii to takie, które koncentruje się na tym, jak działają systemy, a nie na tym, czy wykazują formy zewnętrznego zachowania, które można uznać za charakterystyczne dla świadomych istot „.

W raporcie zespół twierdzi, że ocena świadomości w sztucznej inteligencji jest naukowo wykonalna i przedstawia listę „właściwości wskaźnikowych”.

Neuronaukowe teorie świadomości

Naukowcy przyjęli perspektywę „funkcjonalizmu obliczeniowego”, zakładając, że świadomość zależy od systemu sztucznej inteligencji wykonującego określone obliczenia. Następnie opierają się na teoriach neuronaukowych, które mają na celu zidentyfikowanie konkretnych funkcji obliczeniowych związanych ze świadomością u ludzi. Obejmują one teorię przetwarzania rekurencyjnego, teorię globalnej przestrzeni roboczej, teorie wyższego rzędu, takie jak monitorowanie rzeczywistości percepcyjnej, teorię schematu uwagi, przetwarzanie predykcyjne oraz teorie agencji i ucieleśnienia.

Na podstawie tych teorii naukowcy opracowali listę właściwości wskaźnikowych, których obecność zwiększa prawdopodobieństwo, że system sztucznej inteligencji jest świadomy. Na przykład teoria globalnej przestrzeni roboczej sugeruje takie wskaźniki, jak posiadanie wielu wyspecjalizowanych podsystemów i przestrzeni roboczej o ograniczonej pojemności, która umożliwia wymianę informacji między podsystemami.

Ocena istniejących systemów według właściwości wskaźników

Naukowcy wykorzystują właściwości wskaźników do oceny niektórych istniejących systemów. Twierdzą, że dużym modelom językowym, takim jak GPT-3, brakuje większości cech globalnej teorii przestrzeni roboczej, podczas gdy architektura Perceiver zbliża się, ale wciąż nie spełnia wszystkich wskaźników GWT.

Jeśli chodzi o ucieleśnionych agentów sztucznej inteligencji, badają PaLM-E firmy Google, „wirtualnego gryzonia” i AdA firmy Google Deepmind. Według zespołu, tacy agenci AI spełniają warunki agencji i ucieleśnienia, jeśli ich szkolenie prowadzi ich do nauki odpowiednich modeli, które wiążą działania z percepcją i nagrodami. Naukowcy postrzegają AdA jako najbardziej prawdopodobny z trzech systemów, który zostanie ucieleśniony zgodnie z ich standardami.

Zespół wzywa do dalszych badań w celu opracowania solidnych metod oceny prawdopodobieństwa świadomości w planowanych systemach, zanim je zbudujemy, i planuje kontynuować i zachęcać do dalszych badań.

Pozostałe artykuły