Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Ai, a prawa autorskie: autorzy książek ponoszą porażkę, która niewiele znaczy…

Ai, a prawa autorskie: autorzy książek ponoszą porażkę, która niewiele znaczy…

by kapdes
autorzy-ai

Sędzia okręgowy w Kalifornii w dużej mierze stanął po stronie OpenAI.

Odrzuciła większość roszczeń autorów dotyczących praw autorskich. Autorzy, na czele z Sarah Silverman i Ta-Nehisi Coates, twierdzą, że duże modele językowe, które zasilają ChatGPT, zostały nielegalnie przeszkolone na pirackich wersjach ich książek bez ich zgody.

Jednak ich podstawowe twierdzenie wydaje się wątpliwe od samego początku: poprzez rzekome szkolenie sztucznej inteligencji na ich dziełach, każdy pojedynczy wynik ChatGPT stanowi naruszenie praw do dzieł, na których sztuczna inteligencja została przeszkolona – nawet jeśli tekst wyjściowy nie ma nic wspólnego z dziełem.

Autorzy nie byli w stanie dostarczyć konkretnych fragmentów i kopii, co zostało zauważone przez sędzię Araceli Martínez-Olguín.

ebook

Jak Wykorzystać Sztuczną Inteligencję W Życiu Codziennym?

Autorzy nie byli również w stanie przekonać sędziego, że OpenAI naruszył ustawę Digital Millennium Copyright Act (DMCA) poprzez rzekome usunięcie informacji o prawach autorskich (CMI) z danych szkoleniowych. Nie mieli żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia. OpenAI utrzymuje wykorzystane dane treningowe w tajemnicy.

Autorzy mają czas do 13 marca na skonsolidowanie swoich spraw i przedstawienie nowych argumentów w celu dochodzenia oddalonych roszczeń.

Jednak decyzja sędziego na korzyść OpenAI jest w najlepszym razie niewielkim i prawdopodobnie nieistotnym zwycięstwem OpenAI. Wynika to z faktu, że roszczenie o naruszenie kalifornijskiego prawa o nieuczciwej konkurencji zostało dopuszczone do dalszego postępowania.

Sąd doszedł do wniosku, że opłacalne wykorzystanie przez OpenAI dzieł chronionych prawem autorskim, tj. wykorzystanie danych książkowych do szkolenia sztucznej inteligencji bez zgody, może stanowić nieuczciwą praktykę biznesową.

Założenie to leży również u podstaw sporu prawnego między New York Times a OpenAI. Jednak w przeciwieństwie do Silvermana i in., Times również wiernie odtworzył artykuły z modeli GPT OpenAI, czyli dokładnie te dowody, których Martínez-Olguín brakowało w sprawie Silvermana.

Źródło: www.theverge.com/2024/2/13/24072131/sarah-silverman-paul-tremblay-openai-chatgpt-copyright-lawsuit 

Pozostałe artykuły